Ikhtisar Putusan (Jumlah : 1046)
 
 
 
 
31
Aug
2021
14:45 WIB
Nomor Perkara
:
11/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Asas Ne Bis In Idem
Di Unduh
:
233
File Pendukung
:
31
Aug
2021
13:26 WIB
Nomor Perkara
:
18/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945
Di Unduh
:
41
File Pendukung
:
31
Aug
2021
14:02 WIB
Nomor Perkara
:
22/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Ketidakpastian hukum tugas Penyidik tindak pidana asal serta definisi ancaman tindak pidana lain di bawah 4 tahun terkait TPPU
Di Unduh
:
42
File Pendukung
:
31
Aug
2021
14:14 WIB
Nomor Perkara
:
2/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia
Di Unduh
:
59
File Pendukung
:
31
Aug
2021
14:14 WIB
Nomor Perkara
:
30/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden
Di Unduh
:
48
File Pendukung
:
31
Aug
2021
15:18 WIB
Nomor Perkara
:
34/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pelaksanaan TWK untuk Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN
Di Unduh
:
140
File Pendukung
:
31
Aug
2021
15:19 WIB
Nomor Perkara
:
35/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Frasa warga masyarakat yang dirugikan
Di Unduh
:
43
File Pendukung
:
31
Aug
2021
14:03 WIB
Nomor Perkara
:
36/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Gugatan ke pengadilan sepanjang dimaknai sebagai PTUN adalah bertentangan hukum dalam Sengketa Informasi
Di Unduh
:
51
File Pendukung
:
31
Aug
2021
14:06 WIB
Nomor Perkara
:
7/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Penolakan Laporan objek pemeriksaan pengadilan ke Ombudsman
Di Unduh
:
44
File Pendukung
:
30
Jul
2021
14:03 WIB
Nomor Perkara
:
25/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menjadi ASN di KPK
Di Unduh
:
79
File Pendukung
:
< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 90 >