Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang
Tahun
Dalam Proses
Yang
lalu
Diregistrasi
Jumlah
Amar Putusan
Jumlah
Putusan
Dalam
Proses
Tahun ini
Jumlah
UU
yang
Diuji
   
2003 0 24 24 Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Diterima : 1
Tarik Kembali : 1
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 2
4 20 16
2004 20 27 47 Kabul : 11
Tolak : 10
Tidak Diterima : 10
Tarik Kembali : 4
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
35 12 14
2005 12 25 37 Kabul : 10
Tolak : 14
Tidak Diterima : 4
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
28 9 12
2006 9 27 36 Kabul : 8
Tolak : 8
Tidak Diterima : 11
Tarik Kembali : 2
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
29 7 9
2007 7 30 37 Kabul : 4
Tolak : 11
Tidak Diterima : 7
Tarik Kembali : 4
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
26 11 12
2008 11 36 47 Kabul : 10
Tolak : 12
Tidak Diterima : 7
Tarik Kembali : 6
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
35 12 18
2009 12 78 90 Kabul : 15
Tolak : 18
Tidak Diterima : 11
Tarik Kembali : 7
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
51 39 27
2010 39 81 120 Kabul : 18
Tolak : 22
Tidak Diterima : 16
Tarik Kembali : 5
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
61 59 58
2011 59 86 145 Kabul : 21
Tolak : 29
Tidak Diterima : 35
Tarik Kembali : 9
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
94 51 55
2012 51 118 169 Kabul : 30
Tolak : 31
Tidak Diterima : 28
Tarik Kembali : 5
Gugur : 2
Tidak Berwenang : 1
97 72 0
2013 72 109 181 Kabul : 22
Tolak : 52
Tidak Diterima : 22
Tarik Kembali : 12
Gugur : 1
Tidak Berwenang : 1
110 71 64
2014 71 140 211 Kabul : 29
Tolak : 41
Tidak Diterima : 37
Tarik Kembali : 17
Gugur : 6
Tidak Berwenang : 1
131 80 71
2015 80 140 220 Kabul : 25
Tolak : 50
Tidak Diterima : 61
Tarik Kembali : 15
Gugur : 4
Tidak Berwenang : 2
157 63 77
2016 63 111 174 Kabul : 19
Tolak : 34
Tidak Diterima : 30
Tarik Kembali : 9
Gugur : 3
Tidak Berwenang : 1
96 78 72
2017 78 102 180 Kabul : 22
Tolak : 48
Tidak Diterima : 44
Tarik Kembali : 12
Gugur : 4
Tidak Berwenang : 1
131 49 58
2018 49 102 151 Kabul : 15
Tolak : 42
Tidak Diterima : 47
Tarik Kembali : 7
Gugur : 1
Tidak Berwenang : 2
114 37 45
2019 37 85 122 Kabul : 4
Tolak : 46
Tidak Diterima : 32
Tarik Kembali : 8
Gugur : 2
Tidak Berwenang : 0
92 30 51
2020 30 109 139 Kabul : 3
Tolak : 27
Tidak Diterima : 45
Tarik Kembali : 14
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
89 50 60
2021 50 71 121 Kabul : 14
Tolak : 39
Tidak Diterima : 34
Tarik Kembali : 11
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 1
99 22 48
2022 22 70 92 Kabul : 7
Tolak : 12
Tidak Diterima : 28
Tarik Kembali : 8
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0
55 37 33
Jumlah - 1571 - Kabul : 287
Tolak : 546
Tidak Diterima : 510
Tarik Kembali : 156
Gugur : 23
Tidak Berwenang : 12
1534 - -